Polybag

Lượt xem : 932
Liên hệ

other products

Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ
Polybag

Polybag

Liên hệ

Contact us

UNI-PACK VIETNAM CO., LTD

Address: Group 6, Vinh Khuc, Van Giang, Hung Yen, Viet Nam
Mr Vu Binh Minh +84) 962 468 484 (minhvb@uni-pack.vn)
Mr. Vu Ngoc Khanh +84) 962 630 080 (ngockhanh@uni-pack.vn)
Mr. Park Seong Man 박성만 이사 +84) 845 435 015 (smpark@uni-pack.vn)
Mr. Kim Jong Rim 김종림 대표 +84) 961 488 803 (jrkim@uni-pack.vn)
 

Statistical access

MAP

Ⓒ Copyright 2021 Uni-Pack Vietnam. All rights reserved.