Trang chủ/PRODUCTS/OTHER PACKAGING ITEMS/PE Foam Corner Protection

PE Foam Corner Protection

Lượt xem : 311
Liên hệ

other products

PE Foam

PE Foam

Liên hệ
PE Foam

PE Foam

Liên hệ
PE Foam Tray

PE Foam Tray

Liên hệ

Contact us

UNI-PACK VIETNAM CO., LTD

Address: Group 6, Vinh Khuc, Van Giang, Hung Yen, Viet Nam
Mr Vu Binh Minh +84) 962 468 484 (minhvb@uni-pack.vn)
Mr. Vu Ngoc Khanh +84) 962 630 080 (ngockhanh@uni-pack.vn)
Mr. Park Seong Man 박성만 이사 +84) 845 435 015 (smpark@uni-pack.vn)
Mr. Kim Jong Rim 김종림 대표 +84) 961 488 803 (jrkim@uni-pack.vn)
 

Statistical access

MAP

Ⓒ Copyright 2021 Uni-Pack Vietnam. All rights reserved.